Um je odličan sluga, ali loš gospodar!

Uvažavajući ovu zanimljivu poslovicu, na početku ćemo se baviti razvojem uma pojedinca, kako bismo postavili temelje razumijevanju utjecaja uma na život svakog od nas.

Nakon toga, govorit ćemo o utjecaju uma na naš odnos s okolinom (roditeljima, djecom, prijateljima itd.), te na njegov utjecaj na naš duhovni aspekt.

I na kraju nam ostaje navesti i razraditi mogućnosti ‘dresiranja’ uma i njegovo pretvaranje iz gospodara u odličnog slugu!