Razmišljajući o tome kako započeti, shvatio sam da mi u svakoj rečenici koju želim napisati nedostaje nekoliko definicija. Zato bih na početku htio napomenuti nekoliko stvari za koje mislim da su bitne prilikom čitanja i tumačenja sadržaja.

Sve što ću ovdje napisati predstavlja isključivo moje tumačenje. Obzirom da nisam rob definicija, siguran sam da će se pojaviti slučajevi kada, barem na prvi pogled, neću biti konzistentan. Stoga napominjem da sve što pišem treba čitati i shvaćati u širem kontekstu.

Osim toga, moram reći da puno toga nisu moje originalne ideje, jer se sve može pročitati u moru literature koja je napisana širom svijeta. Moje je samo shvaćanje i tumačenje, te primjena u vlastitom životu. Stoga je svaka rečenica svojevrsni putokaz za onoga tko putuje. A onaj tko ne putuje, neće primijetiti ništa više osim riječi i rečenica….