UM predstavlja skup misaonih procesa i znanja stečenih tijekom života odgojem, obrazovanjem i ostalim oblicima utjecaja okoline na pojedinca. Osim toga, na razvoj uma nekog pojedinca utječu i genetski faktori naslijeđeni od roditelja.

Genetski faktori bili su dugi niz godina isticani kao temelj razvoja neke osobe (pa tako i njenog uma). Osobno smatram da genetika ima određeni utjecaj na intelektualni razvoj pojedinca, ali da on ne mora biti odlučujući. Mislim da puno veći utjecaj na oblikovanje nečijeg uma ima okolina (obitelj, obrazovni sustav, religija, društveno okruženje, radna okolina itd.), te duhovne karakteristike koje se (u naše moderno doba) proučavaju tek posljednjih 100-150 godina.